RIJKSSTEUN VOOR ONDERNEMERS

De Rijksoverheid heeft de steunmaatregelen in de huidige coronacrisis verruimt voor meer doelgroepen. Naast vele ondernemers komen nu ook (sport)verenigingen en stichtingen in aanmerking voor een eenmalige bijdrage van 4000 euro om vaste lasten te kunnen blijven betalen. Via de Link vindt u alle voorwaarden en kunt u via het intoetsen van het KvK-nummer controleren of u in aanmerking komt. Is dat mogelijk nu nog niet het geval, volg dan het nieuws want de Rijksoverheid kan de regeling in de komende tijd nog verruimen. Wij als Lokaal Almelo Samen (LAS), wensen allen sterkte en gezondheid. Zorg voor elkaar!!! ❤️...

Impact Coronavirus

? Het coronavirus heeft enorme impact op veel ondernemers. Om de gevolgen voor ondernemers, maar ook stichtingen en verenigingen, te verzachten, zijn er allerlei maatregelen getroffen of in de maak. Zo kun je via GBTwente uitstel voor betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen ? https://bit.ly/2vR0B0V Of misschien heb je als ondernemer recht op tijdelijke inkomensondersteuning. Aanvragen gaat via ROZ Groep ?https://bit.ly/2Jh7XOr Andere vragen? Bel ons ondernemersloket: (0546) 54 16 00 of kijk hier ?...

OPEN BRIEF AAN HET COLLEGE

OPEN BRIEF AAN HET COLLEGE Almelo, 2020-03-26 Ons kenmerk: 2e brief ondersteunende maatregelen verenigingsleven covid19 en verbazing uitspraken Sportbedrijf Almelo. Onderwerp: Besluit tot uitstel van betaling en/of betalingsregeling gemeentelijke lasten voor verenigingen e.d. Aan, College van B&W gemeente Almelo Geacht College, Graag zien wij zo spoedig mogelijk een reactie op onze brief van 19-03-2020 en/of ontlastende maatregelen richting het bedrijfsleven en verenigingen/stichtingen in Almelo. Er dient onmiddellijk actie te worden ondernomen en of een besluit te worden genomen door u als College voordat bedrijven/instellingen beginnen om te vallen! Tevens verzoeken wij u deze maatregelen zo spoedig mogelijk kenbaar te maken in de Almelose samenleving via de weekbladen, de website van de Gemeente Almelo en uw Facebookpagina. Ook vragen wij u het aanvragen van uitstel en of een betalingsregeling zo eenvoudig mogelijk te houden en hier geen administratieve rompslomp van te maken. Tevens reageren wij via deze open brief op uitspraken die in de media gedaan zijn door de directeur van Sportbedrijf Almelo en wij verzoeken u afstand te nemen van deze uitspraken. De binnen- en buitensportverenigingen zitten in zwaar weer. Inkomsten uit de kantine zijn weggevallen, inkomsten uit de ABC tak zijn weggevallen , sponsoren haken af, etc. Het kan niet zo zijn dat Sportbedrijf Almelo facturen stuurt aan verenigingen, dit terwijl het sportbedrijf niet aan haar contractuele verplichtingen voldoet/kan voldoen en er sprake is van het niet beschikbaar stellen van sportzalen en/of sportaccommodaties. In onze ogen dient de Gemeente Almelo en in directe zin dus Sportbedrijf Almelo de financiële consequenties hiervan voor haar rekening te nemen. Het afschuiven van de rekening/financiële consequenties richting de sportverenigingen vinden wij niet...