AANPAK EIKENPROCESSIERUPS

🐛 De vogeltjes fluiten alsof er niks aan de hand is. Het wordt lente. Dat betekent helaas ook dat de eikenprocessierupsen binnenkort uit de eitjes komen. 🐦🌷 Insecten en vogels zijn natuurlijke vijanden van deze rups. Die proberen we te lokken door bloemen te zaaien en vogelhuisjes op te hangen. Dat kun je in heel Almelo zien. 🌳 Zodra er bladeren aan de bomen komen worden de eiken preventief behandeld om de overlast van de rups zoveel mogelijk te beperken. 🗺 Lees meer over onze aanpak: www.almelo.nl/eikenprocessierups en bekijk op de kaart welke bomen preventief behandeld...

OPEN BRIEF AAN HET PRESIDIUM

OPEN BRIEF AAN HET PRESIDIUM Almelo, 01-04-2020 Onderwerp: Open brief n.a.v. brief Presidium instellen fysiek vergaderen Aan, Het Presidium van de gemeenteraad van Almelo, t.a.v. de voorzitter I. ten Seldam Geachte voorzitter, beste mevrouw I. Ten Seldam, Met enige verbazing hebben wij u brief gelezen met d.d. 01-04-2020, uw kenmerk 20200331. U geeft in uw brief aan dat u de ontwikkelingen met betrekking tot de Coronacrisis nauwgezet volgt. Groot is dan ook onze verbazing dat u aangeeft dat uw uitgangspunt is fysiek vergaderen tenzij. Meermaals is het Presidium en de burgemeester direct en/of indirect gewezen op de mogelijkheden van digitaal vergaderen. Er zijn tal van voorbeelden genoemd van Gemeenten waar dit nu al zo georganiseerd is. Tevens zijn wij verbaasd dat u er een eigen interpretatie van de tijdelijke maatregel op nahoud. De noodwet geeft namelijk aan dat indien er niet op een goede manier fysiek vergadert kan worden, omdat dit onder de huidige omstandigheden niet altijd goed te organiseren is, dat er dan digitaal kan en mag worden vergadert. Dit is onze ogen in Almelo aan de orde. U gaat namelijk compleet voorbij aan het feit dat er binnen de Almelose gemeenteraad behoorlijk wat raadsleden zijn die behoren tot de hoogrisicogroepen. Voor deze raadsleden is fysieke aanwezigheid niet mogelijk! Wij hebben het dan over de raadsleden met een leeftijd boven de 70 jaar en raadsleden met een leeftijd boven de 18 met onderliggende aandoeningen. Het advies van het RIVM aan deze groep is, beperk het contact tot het hoognodige. BLIJF THUIS! https://lci.rivm.nl/…/bij…/preventiebeleid-hoogrisicogroepen Wij vinden het van weinig inlevingsvermogen, collegialiteit en solidariteit getuigen dat het Presidium aan deze kwetsbare...