ALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2020

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2020

PERSPECTIEFNOTA 2020 Hieronder kunt u onze bijdrage lezen betreffende de Perspectiefnota 2020. Algemene beschouwingen perspectiefnota 2020 Op zoek naar balans. De Perspectiefnota 2020 ziet er toch heel anders uit dan menig had verwacht. De Coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat dossiers vertraging oplopen, inkomsten achterblijven en de kosten in razend tempo oplopen. In hoeverre de Gemeente Almelo gecompenseerd wordt door het rijk is nog ongewis. De fractie LAS maakt zich zorgen over de toekomst. Hiermee bedoelen wij, kunnen wij alle voorzieningen nog wel in stand houden en in hoeverre zijn de financiën nog onder controle te houden of te krijgen. De kosten van bijvoorbeeld Jeugdzorg, WMO en Beschermd Wonen blijven maar oplopen en als daar geen oplossing voor komt, dan komt de Gemeente Almelo richting de toekomst in grote financiële problemen. Ook de invulling van de bezuinigingen op subsidies, waarover de raad besloten heeft, wordt een zoektocht. En met de zoektocht bedoelen wij dan, hoe kun je de bezuiniging invullen zonder dat de maatschappelijke effecten worden aangetast. Daarentegen is er toch ook wel heel veel goed nieuws te melden. Dat is een compliment waard. LAS is dan ook positief over de Perspectiefnota als geheel. SUBSIDIES. De Gemeente Almelo geeft in totaal 18 miljoen uit aan gesubsidieerde instellingen. Daarop moet volgens de vastgestelde begroting 2020, 1,2 miljoen bezuinigd worden. Je zou zeggen dat dit te doen moet zijn. De grote vraag is echter, hoe vul je deze bezuiniging in, met als doel, de inwoners zo min mogelijk te raken. De organisaties die moeten bezuinigen staan altijd onmiddellijk klaar om deze bezuiniging in de samenleving neer te leggen. Er wordt door hen...
ALMELO HEEFT ER EEN OPENBAAR TOILET BIJ

ALMELO HEEFT ER EEN OPENBAAR TOILET BIJ

Yes! Ze zijn gereed. Openbare toiletten in het centrum. ✅ Lang geduurd. Toch gekomen. ❤️ Hoge nood? Almelo heeft er een openbaar toilet bij – indebuurt Almelo In Almelo zijn diverse openbare toiletten, maar die zitten meestal in gebouwen en zijn dus niet altijd open. Vrijdag is een extra openbaar toilet...

HOOGSPANNINGSMASTEN VERDWIJNEN UIT DE STAD

Hoogspanningsmasten verdwijnen uit de stad Het college stelde eerst anders voor en ook de meerderheid van de raad dacht er in eerste instantie heel anders over, maar uiteindelijk bleek het college toch goed te luisteren naar onze argumenten en besloot: de hoogspanningskabels verdwijnen alsnog geheel uit de stad! Het begon Het begon met een suggestie van en aantal inwoners uit Bornerbroek die kwamen met het idee op een motiemarkt twee jaar geleden. Netwerkbeheerder Tennet wilde de bovengrondse kabels vanaf de Weideweg in Hengelo tot aan de grens van Almelo ondergronds gaan aanleggen. “Kan Almelo daar niet op meeliften door vanaf de grens van onze stad de kabels ook tot aan de Mosterdpot bij Wierden ondergronds aan te leggen?” Onze fractie sprak deze suggestie ten zeerste aan. Om meer redenen. De landschap ontsierende obstakels zouden verdwijnen, er kan worden gekeken naar toevoegingen van nuttige bebouwing in gebieden rond het Heraclesstadion tussen het Windmolenbroek en het Groeneveld en de stralingskansen zouden verdwijnen. Aantal varianten Het college kwam na beraad tot een aantal varianten, maar de in de ogen van LAS beste variant: de kabels geheel rond de stad te laten leiden kreeg volgens het voorstel niet de voorkeur. Dat vonden wij juist zonde. Het koste weliswaar wel bijna twee ton extra, maar door met de provincie de kosten te delen en de rest van het bedrag tegen een zeer lage rente te lenen en uit te spreiden over veertig jaar, werd dat op jaarbasis maar een te verwaarloosbaar hoger bedrag en je scheept onze nakomelingen niet op met de overlast die we er zelf ook nog jarenlang van moeten ondervinden. Argumenten...

ALLEENSTAANDEN BETALEN IN 2021 MINDER VOOR AFVAL EN RIOOL

Het gaat in 2021 dan eindelijk gebeuren. Alle gemeenten gingen ons al voor. ✔️ Eerlijke verdeling van de lasten Alleenstaanden betalen in 2021 minder voor afval en riool in Almelo; ‘tarieven nu niet eerlijk’ ALMELO – Almeloërs die alleen wonen gaan volgend jaar minder afvalstoffenheffing en rioolrecht betalen dan huishoudens die uit meer personen bestaan. Dat is de uitkomst van een politiek beraad over de gemeentelijke...