BRIEF LAS INZAKE HORNBACH NAAR STATENLEDEN

Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen heeft LAS een brief gestuurd richting de statenleden van de Provincie Overijssel met het verzoek eens in dit dossier te duiken en de Gedeputeerde hier vragen over te stellen. Haar houding in dit dossier…

Meer