Hoogspanningsmasten verdwijnen uit de stad

Het college stelde eerst anders voor en ook de meerderheid van de raad dacht er in eerste instantie heel anders over, maar uiteindelijk bleek het college toch goed te luisteren naar onze argumenten en besloot: de hoogspanningskabels verdwijnen alsnog geheel…

Meer