Na ruim 12 uur vergaderen toch mooie resultaten behaald door LAS.👊

Motie 1. Aangenomen👌
Betere verlichting op fiets en/of voetgangersoversteekplaatsen. (mede-indieners LA en PVA)

Motie 2. Aangenomen👌
Volledige besteding Klijnsmagelden voor kinderen die opgroeien in armoede. (mede-indiener LA)

Motie 3. Aangenomen👌
Budget voor onderhoud en vervanging van speeltoestellen. (mede-indieners LA en PVA)

Motie 4. Stemmen gestaakt (gelijk aantal stemmen voor en tegen, deze motie wordt opnieuw ingebracht)🙃
Maatschappelijke organisaties betrekken bij inzameling oud papier. (mede-indiener LA)

Motie 5. Aangenomen👌
Onderzoek lagere OZB voor verenigingen. (mede-indiener LA)