Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

ALLEENSTAANDEN BETALEN IN 2021 MINDER VOOR AFVAL EN RIOOL

Het gaat in 2021 dan eindelijk gebeuren. Alle gemeenten gingen ons al voor. ✔️ Eerlijke verdeling van de lasten Alleenstaanden betalen in 2021 minder voor afval en riool in Almelo; ‘tarieven nu niet eerlijk’ ALMELO – Almeloërs die alleen wonen gaan volgend jaar minder afvalstoffenheffing en rioolrecht betalen dan huishoudens die uit meer personen bestaan. Dat is de uitkomst van een politiek beraad over de gemeentelijke...

IJSVOGELS NEERGESTREKEN IN ALMELO

Onder belangstelling van vele inwoners is vandaag het kunstwerk “de ijsvogels” van Anne Wenzel geplaatst. Met het plaatsen van de vogels in de havenkom is de binnenstad weer een beetje mooier geworden. Opnieuw een stukje Almelo om trots op te...

AANPAK EIKENPROCESSIERUPS

🐛 De vogeltjes fluiten alsof er niks aan de hand is. Het wordt lente. Dat betekent helaas ook dat de eikenprocessierupsen binnenkort uit de eitjes komen. 🐦🌷 Insecten en vogels zijn natuurlijke vijanden van deze rups. Die proberen we te lokken door bloemen te zaaien en vogelhuisjes op te hangen. Dat kun je in heel Almelo zien. 🌳 Zodra er bladeren aan de bomen komen worden de eiken preventief behandeld om de overlast van de rups zoveel mogelijk te beperken. 🗺 Lees meer over onze aanpak: www.almelo.nl/eikenprocessierups en bekijk op de kaart welke bomen preventief behandeld...

OPEN BRIEF AAN HET PRESIDIUM

Met enige verbazing hebben wij u brief gelezen met d.d. 01-04-2020, uw kenmerk 20200331. U geeft in uw brief aan dat u de ontwikkelingen met betrekking tot de Coronacrisis nauwgezet volgt. Groot is dan ook onze verbazing dat u aangeeft dat uw uitgangspunt is fysiek vergaderen tenzij.
Meermaals is het Presidium en de burgemeester direct en/of indirect gewezen op de mogelijkheden van digitaal vergaderen. Er zijn tal van voorbeelden genoemd van Gemeenten waar dit nu al zo georganiseerd is.

RIJKSSTEUN VOOR ONDERNEMERS

De Rijksoverheid heeft de steunmaatregelen in de huidige coronacrisis verruimt voor meer doelgroepen. Naast vele ondernemers komen nu ook (sport)verenigingen en stichtingen in aanmerking voor een eenmalige bijdrage van 4000 euro.

Impact Coronavirus

Het coronavirus heeft enorme impact op veel ondernemers. Om de gevolgen voor ondernemers, maar ook stichtingen en verenigingen, te verzachten, zijn er allerlei maatregelen getroffen of in de maak.

OPEN BRIEF AAN HET COLLEGE

Ons kenmerk: 2e brief ondersteunende maatregelen verenigingsleven covid19 en verbazing uitspraken Sportbedrijf Almelo.

Onderwerp: Besluit tot uitstel van betaling en/of betalingsregeling gemeentelijke lasten voor verenigingen e.d.