Melden aan de gemeente | Gemeente Almelo

[ad_1]
Beter beheer Openbare Ruimte

De Raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft tijdens de Begrotingsbehandeling 2019 op donderdag 1 november jl de grote verschillen in onderhoud van het openbaar terrein in de stad aangekaart. Delen van het onderhoud zijn in eigen gemeentelijk beheer zoals bestrating en groen, maar schoffelen en zwerfvuil zijn dan weer uitbesteed aan Twente Milieu. LAS is van mening dat het onderhoud niet binnen de gestelde kaders wordt uitgevoerd en wil daarom verbetering. Ook schort het aan het vervangen van defecte lampen in de straatverlichting waardoor sommige straten voor grote delen donker zijn. Geen bevordering voor het veiligheidsgevoel van inwoners, maar ook mogelijk negatieve gevolgen in het verkeer.

De zich inwerkende verantwoordelijk wethouder Van Rees beaamde dat het onderhoud beter kan en moet. Hij zegde toe dat dit verscherpt ter hand zal worden genomen. Ook gaf de wethouder aan dat gekeken wordt naar een andere manier van onkruidbestrijding en wil hij tevens de biodiversiteit in het openbaar groen verbeteren.

Wat betreft niet brandende straatverlichting is dat vaak een te late constatering omdat niet elke avond de gehele stad kan worden geïnventariseerd op niet- brandende openbare verlichting.

Inwoners kunnen daarbij helpen, door via de website https://www.almelo.nl/melden-aan-de-gemeente door te geven dat gemeentelijke lichtmasten niet branden. Geef daarbij de straat en het nummer dat op de lantaarnpaal staat eveneens door. Dan weet de ambtelijke dienst gelijk de juiste plek.

Via dezelfde meldpagina kunt u tevens andere meldingen doen zoals verstopt riool, ongedierte, illegale stort, losliggende tegels e.d.

Wij van LAS helpen u, maar geeft u eveneens de helpende hand?

Melden aan de gemeente | Gemeente Almelo

Losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, ongedierte, eikenprocessierups, zwerfvuil, vernielingen, overlast, hondenpoep en meer.
[ad_2]