Je bekijkt nu Mobiliteitsplan Noord-Oost. Verkwisting …

Mobiliteitsplan Noord-Oost. Verkwisting …

[ad_1]
Mobiliteitsplan Noord-Oost. Verkwisting van gemeenschapsgeld?

Begin 2016 kwam wethouder ten Seldam met een plan om de veiligheid voor fietsers rond de Sluiskade Noordzijde en Zuidzijde te verbeteren en het gebruik van de fiets te stimuleren.

Er werd een plan gepresenteerd (plan A) waarbij het belangrijkste was, eenrichtingsverkeer aan beide zijden van de Sluiskade en het afsluiten van de verbinding met de van Rechteren Limpurgsingel.

De bewoners en de Raad bleken tegen dit plan te zijn en het voorstel werd teruggenomen.

Vervolgens kwam het college met een iets aangepast plan waarbij de verbinding van de Sluiskade richting de van Rechteren Limpurgsingel bleef bestaan en het deel van het eenrichtingsverkeer aan de Sluiskade opgenomen was (plan B).
Wederom was de raad niet bereid dit plan te steunen.
De Raad en de bewoners zagen, ook dit keer, de noodzaak van de veranderingen niet in.

Wat schets nu onze verbazing?
De wethouder komt nu weer met het originele plan of eigenlijk vier plannen.
Plan A en B zoals hierboven al benoemd, waar totaal geen draagvlak voor is.
Plan C, een onnodige fietsroute naar de binnenstad via Kolthofsingel en Noordikslaan.
Plan D, niets doen.

Een fietsroute via Kolthofsingel vraagt een langere weg voor fietsers. Welke fietser gaat dit doen?
Lokaal Almelo Samen (LAS) is dan ook voorstander van NIETS DOEN.

Het college heeft weer eens, zonder overleg met betrokkenen en de gemeenteraad plannen
gemaakt waar niemand op zit te wachten.
De drijfveer was provinciaal geld binnen halen, maar we moeten wel beseffen dat ook provinciaal geld gemeenschapsgeld is en dat Almelo ook zelf een enorm bedrag moet bijdragen.
Het argument veiligheid is flauwekul. Uit verkeersveiligheidsgegevens van RVO Oost Nederland blijkt niets, aanwonenden signaleren dit niet en scholen weten niets van onveiligheid op dit traject.
Alleen in het stadhuis leeft dit beeld! Maar de gemeente heeft wel 130.000 euro aan voorbereidingskosten uitgegeven.

Waarom wordt er niet geluisterd naar betrokkenen en de gemeenteraad?

Gijs Stork
Fractie vz.
Lokaal Almelo Samen (LAS)


[ad_2]