Mondelinge vragen aan het College. Bet…

[ad_1]
Mondelinge vragen aan het College.

Betreft: Brand bij Twence.

Naar aanleiding van de brand bij Twence gisteren vraagt de fractie van Lokaal Almelo Samen zich het volgende af:

– Wat voor veiligheidsmaatregelen heeft Twence genomen na de brand van vorig jaar? Zijn de veiligheidsvoorschriften nog wel adequaat? En wat voor afdoende veiligheidsmaatregelen denkt Twence nu te zullen nemen?

– Hoe kunnen we de inwoners van Twente ervan overtuigen dat het scheiden van afval echt wel relevant is? En wanneer denkt Twence dat het GFT-afval niet meer in de verbrandingsoven hoeft te verdwijnen?

– Er wordt nu maandenlang geen compost en biogas geproduceerd. Wat betekent dit voor aandeelhouders en inwoners van Twente?

– Gelet op de schade en de mogelijk langdurende herstelperiode vraagt LAS zich af of er met GFT uitgeweken kan worden naar een composteringsinstallatie elders. En zo ja, kunt u dan een indicatie geven van de kosten?

– Was de installatie goed verzekerd of komt (een deel van) de schadepost voor rekening van aandeelhouders, en dus voor rekening van de inwoners?

Met vriendelijke groet,
Marike van Doorn


[ad_2]