Nieuw afvalsysteem (hybride) onder druk …

[ad_1]
Nieuw afvalsysteem (hybride) onder druk door houding wethouder.

De SP wethouder wil vlak voor de verkiezingen nog een wijziging in het afvalbeleid er doorheen drukken á € 700.000,- !! Het betreft de invoering van een oranje container voor kunststof. Wij hebben aangegeven dat wij dit niet gepast vinden en het beter is om dit besluit over te laten aan de nieuwe raad. Nog vreemder wordt het als je dan leest dat de wethouder van de SP het pas wil uitrollen na de bouwvakvakantie en geen geld heeft voor de financiering. Hij wil alvast een voorschot á € 700.000 nemen op de begroting 2018. Ja u leest het goed, de begroting van het nieuwe College en de nieuwe Gemeenteraad. Dit noemt men regeren over je eigen graf! Vanwaar die haast plotseling? Daar wordt vervolgens zeer onduidelijk over gedaan.

En waar moet je straks in je eigen tuin naartoe met al die afvalcontainers? Onder de grond? Stapelen?

U moet weten dat inmiddels de industrie grote stappen voorwaarts heeft gemaakt. De provincie Friesland en Groningen zijn inmiddels overgestapt op het hybridesysteem. Dit is een combinatie van beide systemen. Glas, textiel, papier en GFT wordt aan de bron gescheiden en het restafval en PMD (plastic, metaal en drankkartons) mogen in de grijze container en wordt 2-wekelijks geleegd. Het afval in de grijze container gaat vervolgens naar een hypermoderne nascheidingsinstallatie. Dit is de toekomst en heeft een hoog serviceniveau richting de inwoners en heeft onze voorkeur.

http://www.omrin.nl/over-omrin/wat-doen-we/nascheiding

Maak van uw hart geen moordkuil. Wij horen graag van u welk afvalsysteem u het liefst wilt en wat u van deze gang van zaken vind.


[ad_2]