Je bekijkt nu Ondertunneling Gravenallee

Op 28 februa…

Ondertunneling Gravenallee Op 28 februa…

[ad_1]
Ondertunneling Gravenallee

Op 28 februari is er een politiek beraad geweest over het onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar de kosten die gemoeid zijn met een ondertunneling van de Gravenallee. Aanleiding is dat de gemeenteraad op 12 juli 2016 een motie heeft aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen een onderzoek te doen naar het realiseren van een fietstunnel in de Gravenallee, onder de Van Rechteren Limpurgsingel. Tijdens het politiek beraad kwam uit de resultaten van het onderzoek naar voren dat de kosten die hiermee gepaard gaan, zijnde € 1,8 miljoen en het jaarlijkse onderhoud van € 10.000,00 niet haalbaar zijn gezien de financiële positie van Almelo. Verder wordt duidelijk dat de impact op de directe landschap onwenselijk is. Dat er onder meer vele eiken gekapt moeten worden om dit plan te realiseren.
Lokaal Almelo Samen zal dit plan niet ondersteunen, te meer omdat het maar gaat om slechts enkele honderden meters die ingekort worden, de onveiligheid die een dergelijke fietstunnel met zich meebrengt en de hoge kosten die ermee gemoeid zijn.
[ad_2]