Ook plek Galathea in gerenoveerd of nieu…

[ad_1]
Ook plek Galathea in gerenoveerd of nieuw zwembad

Onderwatersportvereniging Galathea maakte zich dit jaar zorgen of het in de toekomst nog wel gebruik kon blijven maken van zwembad Het Sportpark. Aanleiding de publicaties in de pers dat het Sportpark mogelijk wordt gerenoveerd of zelfs moet wijken voor de bouw van een nieuw overdekt zwembad.
Sportwethouder Arjen Maathuis was tijdens de Begrotingsbehandeling 2019 klip en klaar in zijn antwoord aan fractievoorzitter Louis Kampman van Lokaal Almelo Samen.
‘We weten nu nog niet of het renovatie wordt of nieuwbouw. Maar in beide gevallen wordt terdege rekening gehouden met een heel pakket aan eisen voor alle huidige gebruikers, dus ook Galathea.’
Overigens is renovatie of nieuwbouw nog niet op korte termijn te verwachten vanwege de penibele financiële huishouding van de gemeente. Eerst in 2021 wordt voorzien dat de gemeente weer enigszins ‘vet op de botten’ heeft om nieuwe ontwikkelingsplannen te kunnen bekostigen. Voorlopig stroomt er nog het nodige water door de Loolee en moet de Almelose burger en het verenigingsleven het nog uitzingen met het huidige bad aan de Sluiskade NZ.


[ad_2]