OPEN BRIEF AAN HET COLLEGE

[ad_1]

OPEN BRIEF AAN HET COLLEGE

Almelo, 2020-03-26

Ons kenmerk: 2e brief ondersteunende maatregelen verenigingsleven covid19 en verbazing uitspraken Sportbedrijf Almelo.

Onderwerp: Besluit tot uitstel van betaling en/of betalingsregeling gemeentelijke lasten voor verenigingen e.d.

Aan,
College van B&W gemeente Almelo

Geacht College,

Graag zien wij zo spoedig mogelijk een reactie op onze brief van 19-03-2020 en/of ontlastende maatregelen richting het bedrijfsleven en verenigingen/stichtingen in Almelo. Er dient onmiddellijk actie te worden ondernomen en of een besluit te worden genomen door u als College voordat bedrijven/instellingen beginnen om te vallen! Tevens verzoeken wij u deze maatregelen zo spoedig mogelijk kenbaar te maken in de Almelose samenleving via de weekbladen, de website van de Gemeente Almelo en uw Facebookpagina. Ook vragen wij u het aanvragen van uitstel en of een betalingsregeling zo eenvoudig mogelijk te houden en hier geen administratieve rompslomp van te maken.

Tevens reageren wij via deze open brief op uitspraken die in de media gedaan zijn door de directeur van Sportbedrijf Almelo en wij verzoeken u afstand te nemen van deze uitspraken. De binnen- en buitensportverenigingen zitten in zwaar weer. Inkomsten uit de kantine zijn weggevallen, inkomsten uit de ABC tak zijn weggevallen , sponsoren haken af, etc.
Het kan niet zo zijn dat Sportbedrijf Almelo facturen stuurt aan verenigingen, dit terwijl het sportbedrijf niet aan haar contractuele verplichtingen voldoet/kan voldoen en er sprake is van het niet beschikbaar stellen van sportzalen en/of sportaccommodaties. In onze ogen dient de Gemeente Almelo en in directe zin dus Sportbedrijf Almelo de financiële consequenties hiervan voor haar rekening te nemen. Het afschuiven van de rekening/financiële consequenties richting de sportverenigingen vinden wij niet passend gezien de huidige situatie. Helemaal gezien het feit dat u als Gemeente Almelo een voorbeeldfunctie heeft en een zorgplicht richting onze inwoners, bedrijfsleven, verenigingen, etc…

Wij doen dan ook een ‘moreel appél’ op u en verzoeken u zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen en actie te ondernemen in bovenstaande.

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Fractievoorzitter


[ad_2]