OPEN BRIEF AAN HET PRESIDIUM

[ad_1]

OPEN BRIEF AAN HET PRESIDIUM

Almelo, 01-04-2020

Onderwerp: Open brief n.a.v. brief Presidium instellen fysiek vergaderen

Aan,
Het Presidium van de gemeenteraad van Almelo, t.a.v. de voorzitter I. ten Seldam

Geachte voorzitter, beste mevrouw I. Ten Seldam,

Met enige verbazing hebben wij u brief gelezen met d.d. 01-04-2020, uw kenmerk 20200331. U geeft in uw brief aan dat u de ontwikkelingen met betrekking tot de Coronacrisis nauwgezet volgt. Groot is dan ook onze verbazing dat u aangeeft dat uw uitgangspunt is fysiek vergaderen tenzij.
Meermaals is het Presidium en de burgemeester direct en/of indirect gewezen op de mogelijkheden van digitaal vergaderen. Er zijn tal van voorbeelden genoemd van Gemeenten waar dit nu al zo georganiseerd is.

Tevens zijn wij verbaasd dat u er een eigen interpretatie van de tijdelijke maatregel op nahoud. De noodwet geeft namelijk aan dat indien er niet op een goede manier fysiek vergadert kan worden, omdat dit onder de huidige omstandigheden niet altijd goed te organiseren is, dat er dan digitaal kan en mag worden vergadert. Dit is onze ogen in Almelo aan de orde. U gaat namelijk compleet voorbij aan het feit dat er binnen de Almelose gemeenteraad behoorlijk wat raadsleden zijn die behoren tot de hoogrisicogroepen. Voor deze raadsleden is fysieke aanwezigheid niet mogelijk!

Wij hebben het dan over de raadsleden met een leeftijd boven de 70 jaar en raadsleden met een leeftijd boven de 18 met onderliggende aandoeningen. Het advies van het RIVM aan deze groep is, beperk het contact tot het hoognodige. BLIJF THUIS!

https://lci.rivm.nl/…/bij…/preventiebeleid-hoogrisicogroepen

Wij vinden het van weinig inlevingsvermogen, collegialiteit en solidariteit getuigen dat het Presidium aan deze kwetsbare groep raadsleden met een verhoogd risico voorbij gaat.

Tevens zijn wij verbaasd over het feit dat u als Presidium agendapunten zit te agenderen waarvoor geen urgentie is aangetoond en waarvan het College heeft aangeven dat deze punten niet urgent zijn en kunnen worden doorgeschoven. Wij verzoeken u dan ook alles wat niet urgent is, niet te agenderen, om zodoende de samenkomst in tijd zover mogelijk te kunnen beperken. Gebeurd dit niet, dan zal de fractie LAS in ieder geval niet aanwezig zijn bij de komende fysieke raadsvergaderingen. Wat de fractie LAS betreft behoren 4 van de 5 raadsleden tot de risicogroep!

De fractie LAS verzoekt u alles in het werk te stellen om zo spoedig mogelijk digitaal vergaderen inclusief besluitvorming mogelijk te maken. Dit om alle risico’s te beperken waar mogelijk en zodoende alle raadsleden te kunnen laten meedoen in een democratisch besluitproces.

Dit betekend dus geen politieke beraden of besluitvorming in de raad over stukken die geen fatale juridische termijn hebben.

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Fractievoorzitter


[ad_2]