Opnieuw inperking buslijn in Almelo. Gr…

[ad_1]
Opnieuw inperking buslijn in Almelo.

Groot was onze verbazing toen wij uit de media moesten vernemen dat er opnieuw een buslijn in Almelo wordt ingeperkt qua rijtijden. En opnieuw geven passagiers aan dat de bewering van Syntus/Keolis niet kan kloppen en dat er veel meer passagiers van de buslijn 66 gebruikt maakt dan er wordt beweerd door de busmaatschappij.

Voor ons reden om opnieuw vragen te stellen aan het College van CDA/SP/CU. Hoe is het toch mogelijk dat wij opnieuw dezelfde discussie gaan krijgen als bij buslijn 25? Opnieuw neemt dit College een beslissing over een buslijn zonder de gemeenteraad hierin te kennen. Opnieuw een collegebesluit dat negatief uitvalt voor onze inwoners. Wij vinden dit gewoon stuitend.

Hieronder onze vragen. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden.

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Buslijn 66

Almelo, 06-03-2018

Geacht college,
Uit de media hebben wij vernomen dat Syntus/Keolis de frequentie van buslijn 66 drastisch gaat inperken. Dit is de enige busverbinding richting het Nijrees en dus richting het AOC. Opnieuw wordt er ingeperkt op een belangrijke busverbinding en komt er ongunstige tijdenregeling voor in de plaats.

LAS heeft hierover de volgende vragen:

1. Is de gemeente Almelo gevraagd om een advies af te geven? Zo ja, hoe luidt dan het afgegeven advies?

2. Wat zijn de afwegingen die zijn genomen m.b.t. tot het afgegeven advies?

3. Indien de gemeente Almelo is gevraagd om een advies af te geven, waarom is dan opnieuw de gemeenteraad niet betrokken bij de opstelling van dit advies? ( dit n.a.v. de vorige discussie omtrent buslijn 25)

4. Bent u ervan op de hoogte dat er opnieuw geluiden van busreizigers naar voren komen die aangeven dat de passagiersgegevens die Keolis opvoert om een inperking te rechtvaardigen niet kunnen kloppen?

5. Hoe kan Keolis met droge ogen beweren dat de wijziging een kleine groep mensen treft terwijl er meerdere grote scholen op deze route liggen en dit de enige verbinding is richting Het Nijrees?

Quote passagier:
‘Busreiziger Berend Dubbe (18) uit Hengevelde begrijpt weinig van de wijziging. „Die bus zit altijd bomvol met mensen uit Neede en Haaksbergen. Waar ze vandaan halen dat er weinig gebruik van die bus wordt gemaakt, dat weet ik niet. Mogelijk dat er overdag iets minder reizigers zijn, maar ik heb nog nooit een lege bus gezien.” Zelf rijdt Dubbe dagelijks naar het ROC van Twente in Almelo.’

Quote Keolis:
‘De nieuwe dienstregeling kenmerkt zich door kleine verbeteringen, route- of lijnwijzigingen en aanpassingen die een relatief kleine groep mensen treft.’

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


[ad_2]