Opnieuw op de barricaden voor behoudt Re…

[ad_1]
Opnieuw op de barricaden voor behoudt Rechtbank

Onder de opeenvolgende kabinetten Rutte is volledig misgekleund in het ‘vernieuwen’ van de Rechtspraak in Nederland. Voor ‘vernieuwing’ kan namelijk beter ‘een ordinaire poging tot bezuinigen’ worden geschreven.
Burgers werd het kostbaarder gemaakt hun recht te bevechten, het aantal arrondissementen werd verkleint naar elf en gerechtshoven naar vier. Op diverse locaties sloten kantongerechten evenals het aantal penitentiaire inrichtingen.

Tegelijkertijd werd ingezet op volledige digitaliteit om sneller te kunnen werken. Dit laatste is nu een groot blok aan het been waardoor de Rechtspraak jaarlijks pakweg 50 miljoen euro tekort komt. De digitale vernieuwing is zelfs stopgezet omdat de kosten de pan uitrezen.

Daarmee zijn we er in feite niet, want veel ‘pijn’ komt ook terecht bij de advocatuur. De burger heeft moeilijker toegang tot juridische hulp vanwege toegenomen kosten als extra drempel om rechtsgang te ontmoedigen. Verder blijkt dat reistijden van rechters, advocatuur en burgers naar rechtbank en/of gerechtshof enorm zijn toegenomen. Vaak moeten zittingen opnieuw worden geagendeerd door reisvertraging maar ook omdat dossiers niet toegankelijk zijn.

De Boston Consultancy Groep (BCG) heeft nu een rapport opgemaakt met de conclusie dat de afdeling Rechtspraak van het ministerie van justitie niet op eigen kracht dit tekort van 50 miljoen kan ‘wegpoetsen’. De rechterlijke macht is echter het ‘gedoe van jaren’ zat en eist meer geld van minister Sander Dekker. Deze stuurde het rapport van onderzoeker BCG inmiddels naar de Tweede Kamer.

Echter, in het rapport ook de suggestie om rechtbanklocaties van met name fusierechtbanken te sluiten. Almelo en Zwolle is zo’n fusierechtbank waar de laatste jaren al veel zaken werden overgeheveld naar de locatie Zwolle.
Het verder ‘uitkleden’ van de locatie Almelo is echter voor Twente onacceptabel. Het verzorgingsgebied Twente met 625.000 inwoners heeft recht op rechtspraak zo dicht mogelijk bij huis. Nu al worden hoger beroepzaken al vaak in Leeuwarden geagendeerd naast de fusielocatie Arnhem als gerechtshof.
Bovendien is er ook nog een binding met de penitentiaire inrichting De Karelskamp, de enige winstgevende p.i. In Nederland. Ook hier moest aangekondigde sluiting bevochten worden.
Twente hanteerde als regio een vuist. Nu dreigt het ‘onheil’ opnieuw.

Lokaal Almelo Samen roept geheel Twente op om desnoods opnieuw de barricaden op te gaan. Desnoods met twee vuisten, want Twente is al genoeg uitgekleed qua overheidsdiensten!


[ad_2]