Oproep aan ZGT voor verlagen parkeertari…

[ad_1]
Oproep aan ZGT voor verlagen parkeertarief.

De verhoging met 50 procent van het parkeertarief bij de ZGT-ziekenhuizen in Almelo en Hengelo is bij veel patiënten en bezoekers in het verkeerde keelgat geschoten. Per uur rekent ZGT sinds de jaarwisseling nu 1.50 euro voor dit ‘kort’ parkeren. ZGT verhoogde ook de abonnementen, zij het met een lager percentage.
Bezoekers kunnen niet om de verhoging heen tenzij men in de woonwijken parkeert en de omwonenden in een lastig parket brengt. In Almelo vrezen de ondernemers aan de Woonboulevard tevens dit ‘waterbedeffect’ van uitwijkend parkeergedrag omdat parkeren daar nog gratis is.
De gemeenteraad van Almelo vreest in meerderheid eveneens dit uitwijkgedrag en doet daarom een beroep op de directie van ZGT om deze procentueel forse verhoging te heroverwegen. Wetende dat de directie van ZGT autonoom is en het uurtarief niet het gangbare gemeentelijk parkeertarief overschrijdt, koos een minderheid van de Almelose gemeenteraad om de per motie gedane oproep niet te steunen. Wel werd breed gedragen, ook door de fractie Lokaal Almelo Samen (LAS), dat de directie van ZGT ook de morele verplichting heeft alles in het werk te stellen om de bezoekers met hun voertuigen niet naar de woonomgeving (en Woonboulevard -Almelo) uit te laten wijken om te parkeren, desnoods door het tarief weer omlaag bij te stellen.
De gemeenteraad van Almelo staat niet alleen in deze oproep, want ook o.a. de gemeenteraden van Hengelo, Borne, Hof van Twente, Hellendoorn en Rijssen-Holten deden oproepen van gelijke strekking. Of de directie van ZGT deze wensen honoreert is afwachten. Op voorhand werd namelijk al aangegeven dat de tarieven al jaren niet zijn verhoogd terwijl de onderhoudskosten en beheerskosten wel zijn gestegen.


[ad_2]