Vragen opzegging contract ZGT

Aan het college van B&W te  Almelo

Almelo, 30 december 2016.

Onze fractie is geschokt bij het lezen van het artikel in TC Tubantia vandaag over het feit dat kinderen met ADHD, niet langer met hun klachten terecht kunnen in het ziekenhuis ZGT. Het Twentse samenwerkingsverband Samen 14 waar onze gemeente ook onder valt heeft het contract per 1 januari opgezegd. Ouders van kinderen met ADHD moeten nu naar het MST in Enschede of naar instellingen als Mediant en Dimence.

Uit het artikel in TC Tubantia blijkt dat het om 300 kinderen in Twente gaat. Eén van de betrokkenen is een Almelose moeder die uitlegt dat een jarenlange zorgvuldig opgebouwde relatie met een arts opeens wegvalt en legt uit welke nare consequenties het heeft dat ze niet meer in het ZGT terecht kan. Zij spreekt volgens redacteur Henk Brok namens andere betrokkenen in Twente: “De ouders zijn onsteld”. Volgens kinderarts Van Bommel van ZGT is het contract opgezegd omdat het ZGT weigert onder de adviesprijs van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) te gaan werken omdat dan moet worden ingeleverd op kwaliteit.

Onze vragen zijn:

Klopt het dat u besloten heeft om het contract met het ZGT op te zeggen?

Om hoeveel betrokkenen gaat het in onze gemeente?

Bent u met ons van mening dat de betrokken kinderen en hun ouders hierdoor ernstig worden gedupeerd?

Is het genomen besluit nog terug te draaien voor onze gemeente?

Wij stellen deze vragen in eerste instantie schriftelijk en verzoeken u met schriftelijke antwoorden te komen voor de eerstkomende raadsvergadering.

Indien u daar niet in slaagt kunt u deze vragen tevens zien als mondelinge vragen in de eerstvolgende vergadering van de raad.

 

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen,

Jan Hammink, vicefractievoorzitter.