Over kamerverhuur en samenwonen van oude…

[ad_1]

Over kamerverhuur en samenwonen van ouderen komen nieuwe voorschriften

Voor mensen die hun eigen woning willen onderverhuren zijn de mogelijkheden sinds eind vorig behoorlijk beperkt. Bestaande contacten worden gerespecteerd, echter nieuwe inwoning wordt vooralsnog niet meer toegestaan. De aanleiding om tot dit besluit te komen was dat op meerdere plekken in Almelo steeds meer huizen worden aangekocht met als doel om ze op te delen in zoveel mogelijk wooneenheden voor met name arbeidsmigranten. Die situatie zien we onder meer in de omgeving van het Nieuwstraatkwartier. Daardoor ontstaat regelmatig overlast voor de buurt en bovendien is het bekend dat er forse prijzen worden berekend voor relatief zeer kleine ruimtes.

Op onze vragen of daarmee in de toekomst geen ruimte meer is voor kamerverhuur aan bijvoorbeeld studenten of anderen en of medebewoning voor bijvoorbeeld woongemeenschappen, gaf de wethouder als antwoord dat al dat soort zaken worden geregeld in een nieuw raadsbesluit dat eind november in behandeling komt.

Ouderen die samen optrekken om bij elkaar te gaan wonen door het verdwijnen van verzorgingstehuizen en die daarom voor de onderlinge opvang en controle samen willen wonen met meerdere gezinnen: “Dat gaan we regelen en daar zijn we zelfs enthousiast over bijvoorbeeld in initiatief van de Hof van Heden in Almelo Noord-Oost.”

En ook een inschatting over mogelijkheden om ook in de toekomst kamers te kunnen verhuren aan bijvoorbeeld studenten en gescheiden partners die in acute woningnood komen te verkeren wordt nader besluitvorming aan de raad voorgelegd aan het eind van maand november.

Inwoning van ouderen bij kinderen die mantelzorg verlenen, blijft sowieso mogelijk, omdat daarbij geen sprake is van gescheiden wooneenheden binnen één woning.

Jan Hammink, vicevoorzitter LAS.

(Foto verzorgingshuis De Hofkamp wordt nieuwbouw, maar de oorspronkelijke doelgroep van verzorgingshuis zal langzaam uitsterven…)


[ad_2]