Oversteken Vincent van Gogplein wordt ve…

[ad_1]
Oversteken Vincent van Gogplein wordt veiliger

De schrik van het dodelijk verongelukken van de tiener Chiel Meesters bij het oversteken van de Berlagelaan/Windmolenbroeksweg richting het Vincent van Goghplein in januari van dit jaar zit nog diep. De automobilist die de maximumsnelheid meer dan fors overschreed, is inmiddels door de rechter veroordeeld.
Dat neemt niet weg dat de gemeente optimaal moet blijven kijken naar maatregelen om de veiligheid in het verkeer te verbeteren. Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft dit afgelopen jaar en voordien bij herhaling aangekaart bij het voorgaande en huidige college van B&W en daarbij ook diverse locaties in de stad aangegeven die burgers als gevaarlijk beschouwen. Zo werd o.a. de oversteek van de van Rechteren Limpurgsingel bij de Berkelstraat geduid evenals de Hospitaalweg langs dezelfde singel (van en naar Avc Heracles) met vele gaten en duistere passages door uitgedijde bomen. Ook de kruising Bolkshoekweg/Bornsestraat, waar ooit een bolle spiegel hing om de T-kruising beter te kunnen overzien, is zo’n nijpend verkeerspunt. Dit laatste voorbeeld zien we meer in de stad vanwege te hoge erfafscheidingen.

Fractievoorzitter van LAS, Louis Kampman haalde opnieuw bij de begrotingsbehandeling de verkeersveiligheid rondom het Vincent van Goghplein aan.

De wethouder gaf aan dat ten aanzien van de omgeving rond het Vincent van Goghplein, het college van B&W inmiddels de opdracht aan het ambtenarenkorps heeft gegeven om zo spoedig mogelijk voorstellen uit te werken die de oversteekpunten ter plekke veiliger moeten maken. Binnenkort kunnen we die voorstellen daarom tegemoet zien. Neemt niet weg dat ook de verkeersdeelnemers zelf mede verantwoordelijk zijn en blijven inzake veilig verkeer!


[ad_2]