Persbericht Johan van Loon

De fractie van Lokaal Almelo Samen heeft kennis genomen van het feit dat de rechter-commissaris heeft besloten, dat het onderzoek rondom Johan van Loon nog niet is afgerond.

Wij hebben alle vertrouwen in een gedegen onderzoek door politie en justitie.

Wij betreuren de gang van zaken, maar realiseren ons ook, dat het een priv├ęzaak betreft.

Er zijn tot nu toe door zowel politie als justitie geen mededelingen gedaan.

Zolang er geen mededelingen door politie of justitie gedaan worden, zullen wij ons van ieder commentaar onthouden, mede in het belang van Johan en zijn gezin.

 

Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen,

Gijs Stork, fractievoorzitter