Je bekijkt nu Politiek café “blijft sport betaalbaar”….

Politiek café “blijft sport betaalbaar”….

[ad_1]
Politiek café “blijft sport betaalbaar”.

Op 7 juni organiseerde Lokaal Almelo Samen (LAS) een politiek café in de ISPA.
Het thema was “blijft sport betaalbaar”
De besturen van de Almelose sport clubs waren uitgenodigd en iedereen die zich betrokken voelde bij deze vraagstelling was welkom.
Een 40 tal mensen namen deel aan een levendige discussie over de toekomst van de clubs en de rol van de gemeente, als eigenaar van de meeste accommodaties.
De plannen voor privatisering werden niet negatief ontvangen maar er zijn nog wel veel onduidelijkheden onder welke voorwaarden de privatisering plaats zal vinden. Het hele proces wordt begeleid door een ingehuurde deskundige met de nodige ervaring. Hij heeft gesprekken met de besturen en gebruikers en hij kon op veel vragen een antwoord geven.

Een aantal interessante zaken werden naar voren gebracht o.a.
– Het is geen bezuinigingsoperatie.
– Er is behoorlijk wat achterstallig onderhoud.
– Het is moeilijk vrijwilligers te krijgen.
– Veel werk kan niet door vrijwilligers gedaan worden en vraagt professionaliteit.
– Er is veel onduidelijkheid en de gemeente kan geen cijfers geven waaruit inzicht in de kosten duidelijk wordt.

Ook aan de orde kwam het “inverdien“aspect. Sport en beweging heeft een gunstig effect op de gezondheid, voorkomt vereenzaming, vrijwilligerswerk, creëert sociale contacten, geeft veel voldoening, etc… Door al deze effecten wordt er minder een beroep gedaan op steun van de gemeente en dus een kostenbesparing in de sociale sector. Dit moeten we,als gemeenteraad mee laten wegen bij besluitvorming.

Eind conclusie: veel onduidelijkheid en veel vragen maar een zinvolle discussie ,kritisch maar positief waarmee de gemeenteraad (er waren ook andere fracties aanwezig) zeker iets kan doen.[ad_2]