Regionale samenwerking

Zaterdag 7 januari hield de gemeente haar gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst. Het geheel was een gezellig gebeuren, ongedwongen en goed bezocht. Opvallend was het dat naast de gebruikelijke bezoekers er veel nieuwe mensen het gemeentehuis wisten te vinden.

De burgemeester hield de gebruikelijke nieuwjaarstoespraak waarin hij het belang van regionale samenwerking uitgebreid aan de orde stelde en de gemeenteraad opriep hier van harte aan mee te werken.

Na afloop vroeg een journalist onze mening. Wij konden het niet nalaten op te merken:

  1. De gemeenteraad is er op de eerste plaats om oog te houden voor de belangen van Almelo
  2. Wat zijn we nu eigenlijk opgeschoten met de Twentse samenwerking ?

Natuurlijk vindt de LAS fractie regionale samenwerking belangrijk maar de praktijk leert dat Almelo maar weinig invloed heeft als het om samenwerking gaat. Almelo profiteert er te weinig van.

Enige voorbeelden  hiervan zijn o.a.:

Het regionaal bedrijven terrein, nu XL businesspark. Wat in opzet een mooi plan was is nu één grote mislukking vooral doordat de gemeenten, met Enschede voorop, (en de provincie!) zich totaal niet aan de afspraken houden en Almelo het nakijken heeft.

De ontwikkelingen rond het vliegveld is één grote soap.

De agenda van Twente; Enschede veel binnengehaald Almelo nauwelijks iets.

De overheveling van de salarisadministratie en de inning van gemeentelijke belastingen. Nu dit regionaal gebeurt kost het meer dan voorheen.

Kortom.: Stof om over na te denken en over te praten