’t Maatveld Almelo, 23 november 2017. …

[ad_1]
’t Maatveld

Almelo, 23 november 2017.

Geacht college,
Op 29 juni heeft de raad uw college verzocht in contact te treden met de exploitant van ’t Maatveld om te onderhandelen over de overdracht van het sportcomplex ’t Maatveld. Het doel is dat er gelden vrijkomen om de verhuizing van De Uitsmijters te financieren. Wij hebben begrepen dat u inmiddels gesprekken heeft gevoerd, maar dat er nog geen resultaten zijn geboekt.
Wij hebben de volgende vragen:
1. Welke vraagprijs voor het sportcomplex heeft u op tafel gelegd?
2. Onder welke voorwaarden mag de nieuwe eigenaar het complex exploiteren?
3. Wat zijn de kosten van de verplaatsing van Uitsmijters?
4. Wat is het tekort aan beschikbare middelen om de verplaatsing te realiseren?
Wij hopen op een spoedige beantwoording van onze vragen mede in het kader van een motie die in een volgende vergadering van de raad over de verplaatsing van Uitsmijters aan de orde komt.

Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen
Jan Hammink, vicefractievoorzitter
[ad_2]