ALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2020

De Perspectiefnota 2020 ziet er toch heel anders uit dan menig had verwacht. De Coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat dossiers vertraging oplopen, inkomsten achterblijven en de kosten in razend tempo oplopen. In hoeverre de Gemeente Almelo gecompenseerd wordt door het rijk is nog ongewis. De fractie LAS maakt zich zorgen over de toekomst. Hiermee bedoelen wij, kunnen wij alle voorzieningen nog wel in stand houden en in hoeverre zijn de financiën nog onder controle te houden of te krijgen.

Lees verderALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2020