Tweede Kamer wil verlaging OZB verenigin…

[ad_1]
Tweede Kamer wil verlaging OZB verenigingen.

Lokaal Almelo Samen maakt zich al een paar jaar druk over de gestegen gemeentelijke lasten voor buitensportaccommodaties. Sinds 2012 zijn met name de fors gestegen OZB-lasten meerdere verenigingen tot een zware last geworden.
Ook tijdens de begrotingsbehandeling vorige maand werd wederom het college van B&W gevraagd nog eens goed naar deze ongewenste ontwikkeling te kijken ondanks dat de gemeente nog een aantal jaren moet bezuinigen om de financiële huishouding weer op peil te krijgen. De oorzaak van die financiële toestand ligt in de veel te ambitieuze jaren 2004/2010 en die ellende achtervolgt de inwoners, bedrijven en organisaties nu al jaren. De wethouder heeft ons tijdens de begrotingsbehandeling toegezegd nog eens een keer goed te gaan kijken naar de OZB-tarieven voor maatschappelijke organisaties in Almelo.

Onverwachte hulp inzake de OZB-tarieven komt nu vanuit de Tweede Kamer. Initiatiefnemer Pieter Omtzigt (CDA) heeft met steun van coalitiepartners D66 en ChristenUnie een meerderheid weten te vinden om de gemeentelijke OZB-tarieven te beteugelen. Volgens het voorstel van Omtzigt moet het OZB-tarief voor sportverenigingen, speeltuinen en dorpshuizen berekend worden volgens het OZB-tarief voor woningen en niet als zakelijke heffing. Dit omdat die organisaties zich inzetten voor de samenleving en volgens Omtzigt geen ondernemerswinst als doel hebben.

Landelijk is het aantal verenigingen met financiële problemen inmiddels fors gestegen, neemt sportbeoefening in verenigingsverband bij senioren flink af, stijgen contributies meer dan de inflatiecorrectie en wordt er al fors bezuinigd op de uitgaven om het hoofd boven water te houden.
Het clubhuis, de tribune, de lichtmasten, de kleedkamers et cetera is inmiddels een last geworden, mede met ‘dank’ aan gemeenten. In Almelo nog extra door de in het verleden opgevoerde extra opslag OZB van 5 procent bovenop de inflatiecorrectie en de invoering van de HARVO-heffing omdat deze opstallen als zakelijk worden aangeslagen. In vijf jaar tijd een verdrievoudiging van gemeentelijke lasten voor verenigingen/organisaties met ‘eigen’ onroerend goed.
Goed dat in Den Haag ook die tendens opvalt en leidt tot maatregelen!

Wij zullen dit scherp in de gaten blijven houden en wachten vol verwachting op de reactie van de wethouder.


[ad_2]