Je bekijkt nu Vragen n.a.v. afwikkeling nieuw stadhuis

Vragen n.a.v. afwikkeling nieuw stadhuis

LAS website

 

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: ontwikkelingen rondom financiële afronding nieuw stadhuis.
Almelo, 12-02-2015.

Geacht college,
in de Tubantia lezen wij dat de bouwcombinatie een tegenclaim van € 950.000,00 bij de gemeente Almelo heeft neergelegd. Tevens lezen wij dat beide partijen gebruik maken van dezelfde jurist. Verder is er in de Tubantia te lezen welke argumenten de bouwcombinatie gebruikt om de claim te rechtvaardigen.
LAS heeft hierover de volgende vragen:

1. Is de stadsadvocaat, Damsté Advocaten, gespecialiseerd in vastgoedrecht en bouwrecht?
Zo nee, is het niet verstandiger een jurist in de arm te nemen die in deze zaken gespecialiseerd is?

2. Zowel de bouwcombinatie als de gemeente Almelo maken gebruik van dezelfde jurist.
Is het niet verstandiger dat beide partijen gebruik maken van hun eigen juristen?
Hoe denkt de gemeente Almelo het maximale uit het geschil te halen terwijl beide partijen gebruik maken van dezelfde jurist?
Gaat de gemeente Almelo niet de fout maken dat ca. de helft van de claim van de bouwcombinatie gehonoreerd wordt door de stadsadvocaat en vervolgens het bedrag wat overblijft van de claim tegen de korting waar de gemeente Almelo contractueel recht op heeft wordt weggestreept? Hoe denkt de gemeente Almelo dit te vermijden?

3. De bouwcombinatie gebruikt als argumenten voor de claim;
– faillissement van een onderaannemer (die in opdracht van de hoofdaannemer werkt.)
– stroeve en late leveringen van een onderaannemer (die in opdracht van de hoofdaannemer werkt.)
– onvoldoende afstemming architect, constructeur en adviseurs.
– werktekeningen niet conform tekening en beslissingsschema.
– moeizaam en lastig goedkeuringstraject.
– vertraging door ‘horizontale regeninslag’.
– geraakt door overmacht situaties
Is de gemeente Almelo het met LAS eens dat alle bovenstaande argumenten, zeer zwakke argumenten zijn en voor risico hoofdaannemer?
Waarom start de aannemer bijvoorbeeld met het interieur terwijl het gebouw nog niet eens wind en waterdicht is?

Hoezo zou de gemeente Almelo verantwoordelijk moeten zijn als er een onderaannemer van de hoofdaannemer failliet gaat?
Hoezo zou de gemeente Almelo verantwoordelijk moeten zijn voor de werktekeningen van de hoofdaannemer?
Is het niet de verantwoordelijkheid van de aannemer er voor te zorgen dat de bouw snel en soepel verloopt? En wat is de reden dat het goedkeuringstraject lastig en moeizaam verloopt? Is dit misschien omdat zaken niet op tijd gereed waren, en er niet volgens tekening geleverd of gewerkt is, etc.?
Heeft de gemeente Almelo bij het KNMI gecheckt of het gebruikte argument ‘horizontale regeninslag’ wel terecht is?

4. Heeft de hoofdaannemer wel direct aantoonbaar een flinke ‘bouwversnelling’ doorgevoerd toen zij achterliepen op de bouwplanning en de opleveringdatum? Zo ja, wat is dan de reden dan de bouwcombinatie toch een half jaar later het gebouw oplevert? Zo nee, waarom niet?

5. Gaat de gemeente Almelo de korting á € 448.000,00 op de totaalsom van het bouwproject in korting brengen op de laatste betaaltermijn aan de hoofdaannemer? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, denkt de gemeente Almelo er dan ook over na om een eigen jurist te nemen voor het vervolgtraject?

Wij willen het college verzoeken z.s.m. onze vragen schriftelijk te beantwoorden. Indien dit te lang op zich laat wachten zullen wij eveneens mondelinge vragen hierover indienen.

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter