Vragen n.a.v. nieuw terrassenbeleid in Almelo

Voorzitter,

De fractie LAS is verheugd dat er eindelijk eens beleid komt voor terrassen in Almelo. Tegelijkertijd maken wij ons wel zorgen of dit wel volledig uitvoerbaar is en of de belangen van de horecaondernemers en de terrassen wel goed zijn gewaarborgd in het nieuwe beleid.

De LAS fractie heeft daarom nog de volgende vragen aan de wethouder over het nieuwe terrassenbeleid:
– In het stuk 7.1 onder artikel 9 staat dat vergunning plichtige eilandterrassen niet worden toegestaan in Almelo.
Kan de wethouder aangeven of er op dit moment eilandterrassen aanwezig zijn in Almelo?

– In het stuk 7.1 onder artikel 9 staat dat de oppervlakte van een terras straks maximaal 50m2 mag bedragen.
Kan de wethouder aangeven waarom er voor het marktplein geen plankaart is ontwikkeld. Wij vragen dit i.v.m. de aanwezigheid van het terras bij Nielz.

– In het stuk 7.5 staan parasols aangegeven als een omgevingsvergunning plichtig onderdeel van een terras.
Kan de wethouder aangeven of een parasol die op het straatwerk is geplaatst, en niet verankerd zit in de grond, wel of niet onder deze verplichting valt?

– In het raadsvoorstel van vanavond staat op pagina 1 onder monumenten dat er een risico bestaat dat het bouwplan ambtelijk gezien akkoord is en dat de monumentencommissie toch een negatief advies afgeeft. Kan de wethouder de raad toezeggen dat alvorens de gemeente hierover in gesprek gaat met de monumentencommissie, de gemeente Almelo eerst overleg hierover pleegt met Horeca Nederland afdeling Almelo, om gezamenlijk met een goed bouwplan te komen die voldoende draagvlak heeft en de toetsing van de monumentencommissie kan doorstaan?

Namens de fractie LAS,

Sandra Spanjer