Vragen over financieel tekort Soweco.

Aan het college van B&W

te Almelo

Almelo, 28 december 2016.

 

Uit de pers hebben wij moeten vernemen dat de begroting van Soweco voor 2017 een tekort van bijna 5 miljoen euro voorziet. Voor Almelo zou dat kunnen betekenen dat we ruim 2 miljoen moeten bijdragen om het tekort aan te vullen.

Onze vragen zijn:

Klopt hetgeen wij in de pers hebben vernomen?

Hoe komt het dat wij niet eerder door uw college rechtstreeks zijn geïnformeerd over dit voorziene tekort?

Is de penibele situatie van Soweco reeds bekend bij de provincie Overijssel?

Had u dit tekort reeds eerder voorzien?

Zo ja, waarom heeft u ons daar dan niet over geïnformeerd?

Heeft u hierover al contact gehad met het provinciaal bestuur?

Zo ja wanneer en wat is de reactie van de provincie?

Zo nee, waarom nog niet?

Hoe denkt u deze lastenverzwaring binnen onze vastgestelde begroting op te kunnen lossen?

Wij stellen deze vragen in eerste instantie schriftelijk en verzoeken u met schriftelijke antwoorden te komen voor de eerstkomende raadsvergadering.

Indien u daar niet in slaagt kunt u deze vragen tevens zien als mondelinge vragen in de eerstvolgende vergadering van de raad.

 

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen,

Jan Hammink, vicefractievoorzitter.