Je bekijkt nu Wat is er aan de hand in Almelo met de b…

Wat is er aan de hand in Almelo met de b…

[ad_1]
Wat is er aan de hand in Almelo met de beschoeiing langs de watergangen?

Aan het college van B&W van Almelo.

Onderwerp: Beschoeiing watergangen Almelo
Almelo, 10-01-2018

Geacht College,
In de Tubantia van 23-12-2017, lezen wij dat inwoners van Almelo zonder hun eigen medeweten eigenaar worden gemaakt van beschoeiingen langs waterkanten in Almelo en dat hiermee de onderhoudsplicht door de Gemeente Almelo is verschoven naar de inwoners. Volgens het Kadaster is er een ‘aanwijs’ geweest waarbij dit is besproken en de betrokkenen akkoord zijn gegaan. Gek genoeg was de ene inwoner die betreffende dag aantoonbaar 530 kilometer van huis en een andere inwoner geeft aan dat er nooit over de beschoeiing is gesproken. Inmiddels hebben zich al meerdere ‘gedupeerden’ zich gemeld met hetzelfde verhaal en kunnen wij nu wel de conclusie trekken dat hier iets vreselijk fout is gegaan.
De bewoners hebben het over, ‘bizar’, ‘klopt niet’, ‘is niet waar’, ‘nooit over gesproken’ en ‘nooit bij geweest’.
Een advocaat in Tubantia spreekt zelfs over ‘valsheid in geschrifte’, ‘twijfels integriteit ambtenaren’, ‘kwade bedoelingen’, ‘wilde westen’ en ‘strafbaar’.
Daarnaast heeft een bewoner aangifte gedaan bij de politie tegen de valselijk opgemaakte akte van ‘aanwijs’.

LAS heeft hierover de volgende vragen:

1. Wat is hier in vredesnaam gebeurt?
2. Heeft de gemeente aan het Kadaster opdracht gegeven om de beschoeiing toe te wijzen aan de bewoners om zo onderhoudskosten te vermijden?
3. Wie was/is de eigenaar/vorige eigenaar van de beschoeiing langs de waterkant?
4. Indien de gemeente het eigendom heeft overgedragen aan het Waterschap en het Waterschap is de eigenaar van het water en daarmee ook van de beschoeiing, wat is er dan bij die overeenkomst van eigendomsoverdracht opgenomen ten aanzien van de beschoeiing en het onderhoud daarvan?
5. Hoe gaat de Gemeente Almelo dit naar volledige tevredenheid van alle gedupeerde inwoners oplossen ?

Vriendelijk verzoek onze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


[ad_2]