Wat ons betreft een mooie stap voorwaart…

[ad_1]
Wat ons betreft een mooie stap voorwaarts. Maar het verbieden van lachgas alleen bij evenementen gaat lang niet ver genoeg. Het is een soort van openbaar ‘drugsgebruik’ en dat vraagt toch om verregaande maatregelen.
Daarom hebben wij vandaag een open brief verstuurd aan het College met het verzoek verder te kijken dan alleen evenementen.

Almelo, 28 augustus 2019

Geacht College,

Naar aanleiding van verontrustende berichten betreffende het gebruik van lachgas (N2O) en de gevolgen hiervan op personen, alsmede naar aanleiding van het artikel in Tubantia van 27-08-2019, heeft Lokaal Almelo Samen (LAS) de behoefte haar grote zorgen hierover aan u kenbaar te maken.

De burgemeester gaf op 27 augustus in de krant aan dat een totaalverbod op lachgas niet mogelijk was, omdat het via de centrale overheid geregeld moet worden.
Hij gaf wel aan, dat een verbod op de verkoop van lachgas geregeld kan worden via een voorschrift in een evenementenvergunning.

Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft contact opgenomen met Utrecht, waar men in de APV per amendement op 18-7-2019 een artikel heeft toegevoegd, waarbij het verboden is op de openbare plaats of het openbaar water, dat deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, lachgas te gebruiken of tanks, ampullen en dergelijke met lachgas bij zich te hebben.

Dit betekent naar de mening van Lokaal Almelo Samen (LAS), dat naast een verbod via een evenementenvergunning het ook mogelijk is om een gebiedsverbod uit te vaardigen.

Verder vragen wij u om met het Rijk in contact te treden om deze ervan te overtuigen dat er een verbod afgekondigd moet worden in bepaalde omstandigheden om te voorkomen dat we over niet al te lange tijd met nog veel meer slachtoffers van doen krijgen.

https://www.tubantia.nl/almelo/almelo-wil-verbod-op-lachgas-bij-evenementen~a24868ab/


[ad_2]