Wat vind u? Lokaal Almelo Samen is voor…

[ad_1]
Wat vind u?

Lokaal Almelo Samen is voor behoud van de wijkaccommodaties in de wijken.

De wijkaccommodaties bevorderen de sociale cohesie in de wijk, er is minder overlast van hangjongeren, er is minder criminaliteit, jong en oud ontmoet en versterkt elkaar, ouderen blijven langer vitaal en kunnen hierdoor langer op zichzelf wonen, etc…

Er worden veel activiteiten in de wijkaccommodaties georganiseerd om dit te realiseren. Denk hierbij aan samen koken, kaartclub, bloemschikken, kinderclub, kinderdisco, koffieuurtje, dansavond, bingoavond, biljarten, darten, huiskamer, sinterklaasfeest, kerstfeest, Sint Maarten, computercursus, handwerkcafe, pottenbakken en boetseren, peuterspeelzaal, yoga, zumba, en nog veel meer!

De economische meerwaarde van een wijkaccommodatie wordt ons inziens zwaar onderschat door de gemeente Almelo.

Ons standpunt: Alle wijkaccommodaties moeten behouden blijven in Almelo.


[ad_2]