Wateroverlast in Almelo.U schrikt miss…

[ad_1]
Wateroverlast in Almelo.

U schrikt misschien van de foto, maar het is wel degelijk de Holtjesstraat in Almelo.
Gelukkig zijn de tijden en technologieën verandert en voelen we ons veilig, maar is dit wel zo?
Het extreme weer van de laatste tijd is steeds meer onberekenend en soms niet te voorspellen, met enorme plensbuien en zware windstoten.

Wat het water betreft is het waterschap al jaren voortvarend bezig en heeft met de “Doorbraak” een mooi nieuw stuk natuur gecreëerd en een goede water afvoer in natte tijden.
Ook de gemeente Almelo is in enkele wijken bezig om een snelle afvoer van hemelwater te bevorderen.

Kijkend op de landhoogtekaart zie je dat Almelo gemiddeld op +10 meter NAP ligt, kijken we bv. naar Oldenzaal, dan ligt deze ongeveer 45 meter hoger. Hieruit blijkt dat Almelo voor wat het water betreft het putje is van Twente. Wat kunnen wij hier zelf aan doen om geen natte voeten te krijgen?

Een verschijnsel van de laatste jaren is dat veel mensen de tuinen omtoveren in onderhoudsvriendelijke tuinen, dus veel steen en weinig of geen zand. Daar zit nu juist het probleem, bij hevige buien word het water niet in de grond opgenomen maar stroomt direct in het riool en geeft daar problemen door het vele water. De riolen kunnen het overtollige water niet meer aan met overlast tot gevolg. Meer groen in de tuin en minder tegels kan er toe bijdragen dat er minder wateroverlast is. Bijkomend voordeel van planten in de tuin is dat planten CO2 vastleggen en zuurstof afgeven. Bomen vangen veel fijnstof af en geven koelte. Bijen, insecten en vlinders profiteren van bloeiende planten. Ook het afkoppelen van uw hemelwaterafvoer op het riool is een optie.

Lokaal Almelo Samen (LAS) gaat ook de komende 4 jaar met alle betrokken instanties in gesprek met als doel: alle inwoners van Almelo moeten de voeten droog houden.

Graag horen wij van u of u ook last heeft van wateroverlast en de exacte klachten en locatie, nieuwe ideeën zijn welkom.


[ad_2]