Wethouder en Almelose ‘kids’ graven samen Havenkom.

Wethouder Jan Martin van Rees (LAS) en een groep Almelose ‘kids’ hebben afgelopen week samen een officiële start gemaakt voor het uitgraven van de havenkom in het zich vernieuwende stadshart van Almelo. Gewapend met schop en kruiwagen werd zand weggegraven om de havenkom op een diepte van 1.20 meter te brengen zodat toekomstig pleziervaartuigen kunnen aanleggen pal aan de markt bij Café Nielz. Uiteraard was de handeling een symbolische want er moet in totaal 1500 kuub zand worden afgegraven voordat het water op termijn een verbinding kan krijgen met het Overijssels Kanaal dat in vroegere tijden ook tot in het stadshart doorliep.

Nog deze maand wordt ook de voetgangersbrug in de Klara Zetkinstraat geplaatst. Al met al krijgt de nieuwe havenkom al vorm. Zo zijn de kademuren nagenoeg gemetseld, zijn de ‘bedriegertjes’ op het marktplein al geplaatst evenals de ‘groeiplaatconstructies’ voor de nog te planten bomen en tevens de steunberen voor de aanlegsteiger. Vaklieden zijn druk doende met het plaatsen van de hardstenen basaltblokken dat trapsgewijze een tribune vormt voor toekomstige publieksactiviteiten en waar ook het kunstwerk ‘IJsvogels’ van ontwerpster Anne Wenzel eind dit jaar een prominente plek krijgt.