Mozartstraat 47
7604 GN Almelo
Tel: 06-82004108
E-mail: l.kampman@almelo.nl

Woordvoerder taakvelden:
Financiën Bedrijfsvoering, Planning en control, Personeel en organisatie, Organisatieontwikkeling, Stadsbeheer en Beheer openbare ruimte, Mobiliteit, Kunst en Cultuur, Welzijn en dierenwelzijn.

Raadsgebonden nevenfuncties:
Seniorenoverleg (overleg Fractievoorzitters)
Coalitieoverleg (overleg Collegepartijen)
Commissie Planning en Control
Vertrouwenscommissie functioneringsgesprekken Burgemeester

Wijken:
Aalderinkshoek, Centrum, Sluitersveld, Kerkelanden.

Planthofsweg 20
7601 PK Almelo
Tel: 06-55836365
E-mail: j.hammink@almelo.nl

Woordvoerder taakvelden:
Ruimtelijke Ordening,  Water en riolering, Werkgelegenheid en economie, Economische betrekkingen, Regionale samenwerking, Facilitair en ICT, Bestuurscultuur en integriteit, Algemeen bestuurlijke zaken.

Raad gebonden nevenfuncties:
Geen

Wijken:
De Riet/Nieuwland/Boomshoek, Nieuwstraatkwartier, Ossenkoppelerhoek

Bornsestraat 368
7601 PE Almelo
Tel: 06-22213704
E-mail: g.stork@almelo.nl

Woordvoerder taakvelden:
Vastgoed, Belastingen, Binnenstad ontwikkeling, Middenstand, Wonen en Volkshuisvesting , Plattelandsontwikkeling, Openbare orde en veiligheid, Ondermijning

Raad gebonden nevenfuncties:
Lid werkgeverscommissie Griffie gemeente Almelo

Wijken: Aadorp, Bolkshoek, Kollenveld, Paradijs

Joost van den Vondelstraat 97
7606 CK Almelo
Tel: 06-50989570
E-mail: m.vandoorn@almelo.nl

Woordvoerder taakvelden:
WMO en preventie (inclusief sociale wijkteams), Sociale Zaken, Publieke gezondheid, Jeugdzorg en preventie, Duurzaamheid, Milieu en Afval, Omgevingswet, Onderwijs (inclusief MBO), Toezicht en Handhaving.

Raad gebonden nevenfuncties:
Lid commissie R&G bij VNG

Wijken:
Bornerbroek, Boomsplaats, Rosarium, Windmolenbroek

Het Laar 27
7608 EL Almelo
06-54 20 21 22
m.hubers@almelo.nl

Woordvoerder taakvelden:
Energietransitie, Recreatie en Toerisme, Markt en Haven, Sport, Grondbedrijf, Communicatie, Dienstverlening en publiekscommunicatie, Externe betrekkingen

Raad gebonden nevenfuncties:
Lid commissie hoorzitting ontwerpbestemmingsplannen
Lid Euregioraad (NL-D)
Lid grensoverschrijdende werkgroep MONT (NL-D)

Wijken: Almelo NO, Beeklust/Groeneveld,  Haghoek, Nijrees,  Schelfhorst

De Beo 70
7609 AV  Almelo
Tel: 06-53 83 11 95
E-mail: t.kamst@almelo.nl

Raadsgebonden nevenfuncties:
Secretaris fractie LAS