WIE ZIJN DE MENSEN ACHTER BELANGENALLIAN…

[ad_1]
WIE ZIJN DE MENSEN ACHTER BELANGENALLIANTIE DETAILHANDEL TWENTE?

Aan het college van B&W van Almelo.

Onderwerp: BelangenAlliantie Detailhandel Twente (BADT)
Almelo, 05-12-2018
Geacht college,
In de agenda van de raadsvergadering van 04 december 2018 vinden wij bij de stukken die gericht zijn aan de gemeenteraad een brief die is opgesteld door ‘BelangenAlliantie Detailhandel Twente’.
Een organisatie waar wij in het verleden nog nooit van hebben gehoord en in onze ogen pas is opgericht toen Hornbach aangaf dat zij zich wilden vestigen in Almelo. Deze ‘Alliantie’ maakt zo ongeveer tegen alles bezwaar wat betreft nieuwe detailhandel in Almelo en wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er op de één of andere manier sprake is van belangenverstrengeling. Na wat onderzoek door onze fractie zijn wij tegen meer vragen dan antwoorden aangelopen. De BelangenAlliantie Detailhandel Twente staat niet ingeschreven bij de kamer van koophandel als organisatie. Zij hebben tevens geen website. Dit bevreemdt ons zeer. Zij gebruiken bijvoorbeeld de afkorting ‘BADT’ maar deze afkorting is vastgelegd bij de kamer van koophandel door een organisatie in Amsterdam, namelijk ‘Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen (BADT). Dus toen gingen wij verder op zoek. Zij hebben wel een blog via wordpress, een facebookpagina en een twitteraccount. Ga je echter op zoek naar contactgegevens of een vestigingsadres dan kom je van een koude kermis thuis. Nergens vind je contactgegevens terwijl dit voor organisaties wettelijk verplicht is. Heel vreemd allemaal. Steeds komt weer de vraag bovendrijven; Wie zitten er achter deze ‘organisatie’? Wel is duidelijk dat er veel geld met deze organisatie gemoeid is. Zo laten zij bijvoorbeeld anti-onderzoeken uitvoeren door Ecorys en de AnteaGroup. De vraag is dan natuurlijk; Hoe luid de opdrachtformulering aan Ecorys of de AnteaGroup. Ook maken zij eigen factsheets en sturen deze rond naar alle gemeenten en statenleden. Ook in het onderzoek van de AnteaGroup opnieuw geen contactgegevens van de ‘BelangenAlliantie’. Maar dan zien wij plotseling iets anders in de brief staan. De opdrachtgever is ‘BelangenAlliantie Detaillhandel Twente/Dietz Communicatie’. Als wij vervolgens kijken op de website van Dietz Communicatie bij de opdrachtgevers dan word het ons duidelijk. Eén van de opdrachtgevers is Van Neerbos Bouwmarkten BV en tevens eigenaar van heel veel Gamma en Karwei vestigingen waaronder die in Almelo. Maar ook Praxis is één van de opdrachtgevers van Dietz Communicatie. Beetje bij beetje wordt het ons duidelijk. Met zeer hoge waarschijnlijkheid is de Gamma en de Praxis, die telkens bezwaar maken tegen de komst van Hornbach, de grondleggers van een niet officieel bestaande belangenorganisatie, die zogenaamd onafhankelijk is. Deze is naar zeer hoge waarschijnlijkheid opgericht door Dietz Communicatie om een strategische positie in te nemen in de discussie. De woordvoerder van BelangenAlliantie Detailhandel Twente is mevrouw A. Stalaert en tevens werkzaam bij Dietz Communicatie als Senior Adviseur. In onze ogen moet dit veel dieper worden uitgezocht.

LAS heeft hierover de volgende vragen:
1. Is Almelo in gesprek met deze ‘Alliantie’?
2. Bent u op de hoogte van ‘nepnieuws’?
3. In hoeverre is hier sprake van het in omloop brengen van ‘nepnieuws’ om de komst van Hornbach tegen te gaan in Twente?
4. Het heeft er alles van weg dat er een vaag schimmenspel wordt gespeeld door Gamma en Praxis via Dietz Communicatie. Bent u dat met ons eens?
5. Bent u bereid nader onderzoek te verrichten naar de Alliantie?

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Fractievoorzitter

#almelo #detailhandel #keessmit #hornbach #gamma #praxis #intratuin


[ad_2]