Wij krijgen de laatste tijd veel vragen …

[ad_1]
Wij krijgen de laatste tijd veel vragen waar LAS zoal mee bezig is binnen de Coalitie.

Enkele punten zijn:
– Pilot 2 uur vrij parkeren in het centrum.
– Geen extra verhoging OZB.
– Goed functionerende wijkaccommodaties blijven behouden in Almelo.
– Voorkomen van schulden, investeren in voorliggende voorzieningen.
-Overerving van armoede tegengaan.
-Wegwerken achterstallig onderhoud wegen, bruggen en viaducten.
– Kwaliteitsverbetering openbare ruimte.
-Extra geld naar bestrijding eikenprocessierups.
– Opzetten schuldenlab, overname of kwijtschelden kleine schulden.
– Opzetten stichting Leergeld afd. Almelo.
– Klijnsmamiddelen: inzet alle kinderen krijgen gelijke kansen.
-Gevelverbeteringsfonds Grotestraat/Oranjestraat.
– Cameratoezicht op plaatsen waar openbare orde in het geding is.
– Fonds voor initiatieven die iets organiseren voor minima.
– Collectieve zorgverzekering wordt voortgezet en structureel gedekt.
– Aanpak leegstand binnenstad
– Zwemdiploma voor ieder kind bereikbaar.
– Zwembad blijft behouden.
– Sport, kunst en cultuur betaalbaar en bereikbaar voor alle inwoners.

Maar er is natuurlijk nog veel meer waar wij mee bezig zijn. Klik op de link voor het volledige coalitieakkoord.

https://lokaalalmelosamen.nl/wp-content/uploads/2018/06/CDA-VVD-LAS-CU-Coalitieakkoord-2018-2022-def.pdf


[ad_2]