Wonen in Kolkschool blijft plan B&W.

In de zomermaanden was de toekomst van de vroegere Kolkschool aan de Bornerbroeksestraat met regelmaat in het nieuws. Al jaren probeert de gemeente Almelo overbodige panden te verkopen, dit in opdracht van de gemeenteraad.
In 2015 werden daarvoor gedifferentieerde A, B en C-lijsten opgesteld waarin de voorwaarden voor verkoop werden omschreven zoals monumentenlijst (A), panden met lagere cultuur-historische waarde (B) en panden die desnoods ook gesloopt mogen worden voor nieuwe ontwikkelingen (C).

Het gebouw De Kolkschool werd gewaardeerd voor de B-lijst vanwege het karakteristieke aanzien. Slopen mocht dus niet (m.u.v. het los staande vroegere gymlokaal), maar intern mocht er aanzienlijk vernieuwd worden. Kortom een besluit bij meerderheid. Er werd behoorlijk geleurd met het pand maar kopers met kapitaal stonden niet in de rij. Het huidige college van B&W besloot een voorkeur uit te spreken voor woonappartementen. Een oplossing die in vroegere jaren ook lukte met bijvoorbeeld de vroegere Ambachtsschool aan de Veldkersstraat en de vroegere Rietmavo aan de Violierstraat (beide op De Riet).
Investeerder en ontwikkelaar Kloos2 ontwikkelde vervolgens een concept voor De Kolkschool en deed een bod. Te laag vond raadslid Louis Kampman (LAS) alweer een tijdje terug. De gemeenteraad besloot dat er een nieuwe taxatie moest worden uitgevoerd vanwege de ‘mee te leveren’ parkeerplaatsen.

De onderhandelingen gingen dus verder. Ondertussen roerden zich de ‘huurders’ ATIB en Podium Paco Plumtrek. Zij wilden zekerstelling van huisvesting waarvoor wel een inspanningsverplichting aan de orde is maar ook niet meer dan dat. Paco Plumtrek arrangeerde het verzet en stelde zichzelf als ‘kandidaat-koper’ op de voorgrond. Uiteindelijk vond men een partner in de investeerdersfamilie Schoonebeek. Woonappartementen in de Kolkschool en het al ‘afgeschreven’ gymlokaal opknappen als mogelijke huisvesting voor Paco Plumtrek/ATIB. Het bod wat hoger dan het tweede bod van Kloos2. Ambtelijk werd Kloos2 er op geattendeerd dat het voorstel van Schoonebeek cs. breder was dan het eigen concept van Kloos2. Kortom, beoogd werd een gelijkwaardig ontwikkelingsplan dat aan het eisenpakket van B&W voldeed en de hoogste bieder gegund zou worden. Kloos2 betrok alsnog de gymzaal in het plan ondanks het grote achterstallige onderhoud. Het college van B&W besloot daarop Kloos2 te informeren dat het bod werd geaccepteerd. Tot een daadwerkelijke notariële verkoop kwam het nog niet.

De rapen waren gaar bij Paco Plumtrek/Schoonebeek. De gemeenteraad werd bestookt met email’s dat e.e.a. niet zuiver was verlopen. Uiteindelijk bleek dat ambtelijk het biedingsbedrag van ontwikkelaar Schoonebeek per email was verstrekt aan Kloos2. Een omissie die niet acceptabel is in het kader van goed bestuursbeleid. De verkoop – werd ondanks acceptatie van het bod Kloos2 – door B&W, op ‘hold’ gezet. Eerst moet duidelijk worden welke juridische gevolgen de email-omissie heeft. Is acceptatie bod bindend? Kan de gemeente aangesproken worden op een schadevergoeding et cetera. Dat onderzoek wordt nu uitgevoerd.
De gemeenteraad werd schriftelijk geïnformeerd. De combinatie Paco Plumtrek/Schoonebeek trok de lobby extra opgang bij de raadsfracties.
In de voorbereidende raadsvergadering van 27 augustus werd het oppositionele politieke spel opgetuigd en deden ook supporters van Paco Plumtrek en woordvoerders van kandidaat-kopers Schoonebeek en Kloos2 hun zegje. Wethouder Langius (CU) zette namens het college van B&W uiteen waarom de verkoop op ‘hold’ was gezet. Vooral ook om alle juridische gevolgen eerst helder te krijgen. Heel normaal en vooral zuiver volgens Lokaal Almelo Samen en daarmee het college ondersteunend maar wel met verzoek voor gedegen onderzoek zoals ook andere fracties dat wensten.

Binnen de oppositie werden in de week die volgde, krachten gebundeld. De PvdA wilde alsnog dat dat het pand De Kolkschool op de A-lijst zou worden geplaats. Raadslid Çete ‘breide’ een motie van afkeuring in elkaar en eiste dat genoegdoening zou worden gedaan aan alle gebruikers in De Kolkschool. Kortom andere omschrijvingen in een nieuw eisenpakket dan waarvoor de meerderheid van de gemeenteraad in het verleden voor koos en waarmee het college van B&W op pad werd gestuurd om overbodig bezit te verzilveren.
Gezegd dient tevens te worden dat in de voorbereidende raadsvergadering van 27 augustus jl. ook insprekers waren om hun visie over het mogelijk herverkavelen van bouwkavels in Almelo Noordoost over de bühne te brengen. Ook hier negatieve uitlatingen over de afdeling vastgoed van onze gemeente. Ook dat wil het college van B&W laten onderzoeken. Daarvoor is externe deskundigheid ingeschakeld en zijn verder per direct ambtelijke mandaten ingetrokken.

Kortom het college wachtte niet af en wil helderheid. Maar dat houdt ook in dat even een pas op de plaats gemaakt moet worden gedurende het onderzoek. En niet dat de bestuurlijke opdracht van de gemeenteraad nu direct herschreven moet worden. Dat zou zelfs tot grotere negatieve gevolgen voor de gemeentekas kunnen leiden en uiteindelijk financieel doorberekent moeten worden in gemeentelijke tarieven.
Enig opportunisme is niet bevreemdend in het politieke landschap. Echter wethouder Langius hield namens het college een ruime meerderheid van de gemeenteraad achter zich, al werd wel even vreemd opgekeken dat voormalig wethouder Jan van Marle (CDA) stemde voor de motie van de PvdA om de Kolkschool alsnog op de A-lijst te zetten. “Een vergissing”, was de ‘brommige’ uitleg in de ‘ wandelgangen’ na de raadsvergadering van 3 september jl.

De PvdA-motie Kolkschool naar de A-categorie werd weggestemd met 13 voor en 19 tegen.
De ‘motie van treurnis’ van indiener Çete werd met 14 voor en 18 tegen afgewezen.
Drie raadsleden ontbraken. Twee uit de coalitie en een uit de oppositie.