header_mensen

Louis Kampman

Tel: 06-82004108
E-mail: l.kampman@almelo.nl

Woordvoerder taakvelden:
Financiën incl. grondbeleid, Planning en control, Bestuur en organisatie, Openbare orde en veiligheid, Toezicht en handhaving, Wonen, Beheer openbare ruimte, Communicatie.

Raadsgebonden nevenfuncties:
Presidium, fractievoorzittersoverleg, coalitieoverleg

Wijken:
Aalderinkshoek, Centrum, Sluitersveld, Aadorp.

Louis Kampman
Scroll naar boven