header_mensen

Louis Kampman

Tel: 06-82004108
E-mail: l.kampman@almelo.nl Woordvoerder taakvelden:
Financiën incl. grondbeleid, Planning en control, Bestuur en organisatie, Openbare orde en veiligheid, Toezicht en handhaving, Wonen, Beheer openbare ruimte, Communicatie Afval, Water en Riolering, Recreatie en Toerisme. Raadsgebonden nevenfuncties:
Vice-voorzitter gemeenteraad, lid presidium, lid fractievoorzittersoverleg, lid coalitieoverleg, lid commissie functioneringsgesprekken burgemeester Wijken:
Aalderinkshoek, Kerkelanden, Centrum, Sluitersveld, Aadorp. Louis Kampman
Scroll naar boven