header_mensen

Marike van Doorn

Tel: 06-50989570
E-mail: m.vandoorn@almelo.nl

Woordvoerder taakvelden:
WMO en preventie (inclusief sociale wijkteams), Sociale Zaken, Publieke gezondheid, Jeugdzorg en preventie, Duurzaamheid, Milieu en Afval, Omgevingswet, Onderwijs (inclusief MBO), Toezicht en Handhaving.

Raad gebonden nevenfuncties:
Lid commissie R&G bij VNG

Wijken:
Bornerbroek, Boomsplaats, Rosarium, Windmolenbroek

marike_van_doorn_-_las
Scroll naar top