header_mensen

Nynke Veurink

06-20084863
nynke.veurink@almelo.nl

Woordvoerder taakvelden:
Energietransitie, Recreatie en Toerisme, Markt en Haven, Sport, Grondbedrijf, Communicatie, Dienstverlening en publiekscommunicatie, Externe betrekkingen

Raad gebonden nevenfuncties:
Lid commissie hoorzitting ontwerpbestemmingsplannen
Lid Euregioraad (NL-D)
Lid grensoverschrijdende werkgroep MONT (NL-D)

Wijken: Almelo NO, Beeklust/Groeneveld,  Haghoek, Nijrees,  Schelfhorst

nynke_veurink
Scroll naar top