ALMELO VERLENGT AANVRAAG ENERGIETOESLAG

313919825_187152207185270_4084899182734143941_n.webp.jpeg


ALMELO VERLENGT AANVRAAG ENERGIETOESLAG

De aanvraag door particulieren voor een tegemoetkoming in de hoge energiekosten kan bij de gemeente Almelo nog tot eind december van dit jaar worden ingediend. Het Rijk stelde daarvoor per geval eerder een bedrag van 800 euro beschikbaar en verhoogde dat later nog eens met 500 euro.

Digitaal
Via advertenties en de gemeentelijke website maakte de gemeente Almelo de Rijksregeling publiek waarbij de in Almelo geldende norm tot 120 procent van het minimum inkomen wordt gehanteerd. Aanvragers worden via een Link verwezen naar een digitale aanvraag met behulp van de persoonlijke DigiD-code om de nodige gegevens in te vullen. Almelo vraagt daarbij opgave over het inkomen over de maand april van dit jaar, zijnde de referentieperiode. Is dat maandinkomen onder de grenswaarde, kan de aanvraag online verder worden ingevuld. Dat kan in bijzondere gevallen echter  ‘verkeerd’ uitpakken want bij een te hoog normbedrag wordt verdere aanvraag geblokkeerd. Dat kan bijvoorbeeld ZZP’ers overkomen of ieder die in de maand april bij uitzondering door neveninkomsten net teveel hebben verdiend. Het bijvoegen van digitale persoonlijke gegevens is dan verder niet mogelijk.
Almelo verwijst ook naar de organisatie Almelo Sociaal waar vrijwilligers kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag energietoeslag. Ook hier de werkwijze een digitale aanvraag en hulp bij het verkrijgen van een persoonlijke DigiD-code.

DiGiD is echter niet wettelijk verplicht!

U kunt dus de energietoeslag ook schriftelijk aanvragen. Daarvoor moet u dan wel eerst bellen met de gemeente Almelo zodat u een aanvraagformulier kan worden toegezonden. Dat kan in sommige gevallen een voordeel opleveren zoals voornoemde digitale aanvragers met een te hoge inkomensnorm in de maand april. Bij een schriftelijke aanvraag kan namelijk een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule die de regeling omvat. Dan kan er namelijk een financieel overzicht over meerdere maanden worden bijgevoegd waaruit zou kunnen blijken dat uw jaarinkomen onder de door de gemeente gestelde normen blijft.

Zie voor meer informatie de site van de gemeente Almelo.Source

Scroll naar boven