Over kamerverhuur en samenwonen van oude…

Over kamerverhuur en samenwonen van oude…

Over kamerverhuur en samenwonen van ouderen komen nieuwe voorschriften Voor mensen die hun eigen woning willen onderverhuren zijn de mogelijkheden sinds eind vorig behoorlijk beperkt. Bestaande contacten worden gerespecteerd, echter nieuwe inwoning wordt vooralsnog niet meer toegestaan. De aanleiding om tot dit besluit te komen was dat op meerdere plekken in Almelo steeds meer huizen worden aangekocht met als doel om ze op te delen in zoveel mogelijk wooneenheden voor met name arbeidsmigranten. Die situatie zien we onder meer in de omgeving van het Nieuwstraatkwartier. Daardoor ontstaat regelmatig overlast voor de buurt en bovendien is het bekend dat er forse prijzen worden berekend voor relatief zeer kleine ruimtes. Op onze vragen of daarmee in de toekomst geen ruimte meer is voor kamerverhuur aan bijvoorbeeld studenten of anderen en of medebewoning voor bijvoorbeeld woongemeenschappen, gaf de wethouder als antwoord dat al dat soort zaken worden geregeld in een nieuw raadsbesluit dat eind november in behandeling komt. Ouderen die samen optrekken om bij elkaar te gaan wonen door het verdwijnen van verzorgingstehuizen en die daarom voor de onderlinge opvang en controle samen willen wonen met meerdere gezinnen: “Dat gaan we regelen en daar zijn we zelfs enthousiast over bijvoorbeeld in initiatief van de Hof van Heden in Almelo Noord-Oost.” En ook een inschatting over mogelijkheden om ook in de toekomst kamers te kunnen verhuren aan bijvoorbeeld studenten en gescheiden partners die in acute woningnood komen te verkeren wordt nader besluitvorming aan de raad voorgelegd aan het eind van maand november. Inwoning van ouderen bij kinderen die mantelzorg verlenen, blijft sowieso mogelijk, omdat daarbij geen sprake is van gescheiden wooneenheden binnen één...
Waarom Present? – Almelo

Waarom Present? – Almelo

Waarom Present? – Almelo Wij geloven dat iedereen verschil kan maken. En dat we door de juiste verbindingen te maken we met elkaar Almelo steeds een beetje mooier kunnen maken. Stichting Present gelooft hier niet alleen in, maar wil investeert hier ook in. Wij slaan een brug tussen mensen die een ander iets te bieden...
Wethouder en Almelose ‘kids’ graven samen Havenkom.

Wethouder en Almelose ‘kids’ graven samen Havenkom.

Wethouder Jan Martin van Rees (LAS) en een groep Almelose ‘kids’ hebben afgelopen week samen een officiële start gemaakt voor het uitgraven van de havenkom in het zich vernieuwende stadshart van Almelo. Gewapend met schop en kruiwagen werd zand weggegraven om de havenkom op een diepte van 1.20 meter te brengen zodat toekomstig pleziervaartuigen kunnen aanleggen pal aan de markt bij Café Nielz. Uiteraard was de handeling een symbolische want er moet in totaal 1500 kuub zand worden afgegraven voordat het water op termijn een verbinding kan krijgen met het Overijssels Kanaal dat in vroegere tijden ook tot in het stadshart doorliep. Nog deze maand wordt ook de voetgangersbrug in de Klara Zetkinstraat geplaatst. Al met al krijgt de nieuwe havenkom al vorm. Zo zijn de kademuren nagenoeg gemetseld, zijn de ‘bedriegertjes’ op het marktplein al geplaatst evenals de ‘groeiplaatconstructies’ voor de nog te planten bomen en tevens de steunberen voor de aanlegsteiger. Vaklieden zijn druk doende met het plaatsen van de hardstenen basaltblokken dat trapsgewijze een tribune vormt voor toekomstige publieksactiviteiten en waar ook het kunstwerk ‘IJsvogels’ van ontwerpster Anne Wenzel eind dit jaar een prominente plek...